Regulamin sklepu internetowego FOTELIKIWARSZAWA.PL

Zamówienie w Sklepie Internetowym FOTELIKIWARSZAWA.PL może złożyć każda osoba, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium RP. 

Właścicielem i administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.fotelikiwarszawa.pl jest:

Barbara Czapkiewicz Wózki
al. Solidarności 78
00-145 Warszawa
NIP: 526-005-00-49
REGON: 011031450

Przedmiotem sprzedaży przez Internet są produkty wymienione w ofertach przedstawionych na stronach www sklepu internetowego w chwili składania zamówienia. 

Dostawy odbywają się na terytorium całego kraju, a realizacja zamówienia zazwyczaj nie przekracza 3 dni roboczych. W przypadku artykułów niedostępnych w chwili zamówienia przedstawiciel firmy skontaktuje się z Państwem celem uzgodnienia terminu dostawy.       

 • Przy zamówieniach jednorazowych których wartość przekracza 799zł dostawa przesyłki do 30 kg jest bezpłatna.

 • Jeżeli towar dostarcza firma kurierska, należność za zamówiony towar pobiera kurier w chwili jego dostarczenia lub dostawa jest realizowana jeśli klient wpłacił pełną sumę na konto firmy fotelikiwarszawa.pl.

 • W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić towar. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń czy wątpliwości powinien niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą. 

 • Odbiór przesyłki musi być stwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. 

 • Produkty posiadają gwarancje producenta której podstawą jest karta gwarancyjna lub dowód zakupu. 

 • Po sprawdzeniu dostępności zamawianych produktów, zamawiający otrzyma wiadomość elektroniczną będącą w a r u n k o w y m potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będą wysyłane najpóźniej 2 dnia roboczego przypadającego po dniu złożenia zamówienia pocztą elektroniczną na adres wskazany w zamówieniu. 

 • W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia należy skontaktować się ze sklepem przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu wyjaśnienia sprawy. 

 • Zamówienie, którego przyjęcie nie zostanie potwierdzone w wymienionym wyżej terminie, należy uważać za odrzucone. 

 • W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, zamawiający otrzyma na ten temat pełną informację w sposób określony powyżej.

 • W przypadku zamówień nietypowych lub konieczności sprowadzenia zamawianego towaru z zagranicy, przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia sprzedawca może zażądać od klienta wpłacenia zaliczki w max. wysokości 10% uzgodnionej ceny. 

 • Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej Patron Service, Poczty Polskiej lub transportem własnym. 

 • Standardowo koszt przesyłki wynosi 15 złotych za przesyłkę do 30kg i nie zawiera w sobie kosztów pobrania należności za towar przez kuriera, przesyłka kurierska pobraniowa wynosi 20zł za przesyłkę do 30kg, wszystkie przesyłki są ubezpieczone. 

 • Doręczenie zamówionego towaru realizowane jest przez firmę kurierską bez gwarancji określonej godziny dostawy.   

 • Przed odebraniem przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie (w większości przypadków gwarancje produktów nie obejmują uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem z zewnątrz). 

 • Odbiór przesyłki należy pokwitować kurierowi własnoręcznym podpisem. Po pokwitowaniu i ewentualnej zapłacie za odbierany towar można otworzyć przesyłkę. Po doręczeniu przesyłki wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem lub utratą przesyłki przechodzą na kupującego. 

Formy płatności:

 • GOTÓWKA PRZY ODBIORZE PRZESYŁKI  
  Klient powinien odliczyć gotówką kwotę określoną w potwierdzeniu zamówienia i przekazać ją kurierowi, koniecznie za pokwitowaniem. 

 • GOTÓWKA PRZY ODBIORZE OSOBISTYM  

 • PRZELEW BANKOWY 
  Klient powinien wpłacić wymienioną w zamówieniu kwotę na podany mu drogą elektroniczną numer konta. 
  NUMER KONTA: 96 1090 1056 0000 0000 0603 2008 
  FoteLikiWARSZAWA
  al. Solidarności 78
  00-145 Warszawa, NIP: 526-005-00-49

 • PRZEZ system PRZELEWY24

 • KARTA PŁATNICZA - operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Zwroty:

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. ZWROTOWI podlegają wyłącznie towary nieużywane, produkty w zapieczętowanych opakowaniachnie podlegają zwrotowi jedynie jeśli są nieotwarte, ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

Oświadczenie mogą Państwo przesłać:

 •          razem ze zwracanym towarem na adres: FoteLiki WARSZAWA al. Solidarności 95/99, 00-144 Warszawa, tel. 226204444
 •          lub w formie elektronicznej na adres: kontakt@fotelikiwarszawa.pl

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy (jednak nie jest to obowiązkowe), prosimy jedynie o imię nazwisko i nr konta do zwrotu.

Reklamacje:

Zgłoszenie reklamacji może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o składaniu reklamacji na adres mailowy kontakt@fotelikiwarszawa.pl lub zgłoszenie reklamacji osobiście w naszym salonie (FoteLikiWARSZAWA al. Solidarności 95/99, 00-145 Warszawa). Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji Towaru. O wyniku rozpatrzenia reklamacji zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową lub pisemnie.POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego fotelikiwarszawa.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

 

Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Barbara Czapkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WÓZKI Barbara Czapkiewicz z siedzibą w Warszawie, al. Solidarności 78, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 5260050049, REGON: 011031450.

 

Dane osobowe zbierane przez fotelikiwarszawa.pl za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 

Fotelikiwarszawa.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 

Fotelikiwarszawa.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

 

Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

 

a)

składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

b)

rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

 

a)

adres e-mail;

 

b)

dane adresowe:

 

kod pocztowy i miejscowość;

 

kraj (państwo);

 

ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

 

c)

imię i nazwisko;

 

d)

numer telefonu.

 

W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

 

a)

firmę Przedsiębiorcy;

 

b)

numer NIP.

 

Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 

Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 

W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 

Przekazanie danych osobowych do  fotelikiwarszawa.pl jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 

Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta  fotelikiwarszawa.pl przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom  fotelikiwarszawa.pl co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

 

a)

Podmioty przetwarzające. Fotelikiwarszawa.pl korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie  fotelikiwarszawa.pl. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

 

b)

Administratorzy. Fotelikiwarszawa.pl korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

 

Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

Dane osobowe Klientów przechowywane są:

 

a)

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez  fotelikiwarszawa.pl tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić  fotelikiwarszawa.pl  i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 

b)

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez fotelikiwarszawa.pl tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 

W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

 

a)

firmie kurierskiej;

 

b)

Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

 

W przypadku skierowania żądania  fotelikiwarszawa.pl udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

 

Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez fotelikiwarszawa.pl na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez fotelikiwarszawa.pl produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

 

Fotelikiwarszawa.pl wykorzystuje cookies własne w celu:

 

a)

uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

b)

analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

 

fotelikiwarszawa.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 

a)

zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

 

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

Fotelikiwarszawa.pl może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez fotelikiwarszawa.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

 

Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Fotelikiwarszawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

 

Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

 

a)

Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił  fotelikiwarszawa.pl.

 

b)

Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

 

c)

Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez fotelikiwarszawa.pl zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

 

d)

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem fotelikiwarszawa.pl może świadczyć jedynie za zgodą.

 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

 

a)

Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli fotelikiwarszawa.pl przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług  fotelikiwarszawa.pl, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.

 

b)

Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

 

c)

Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i fotelikiwarszawa.pl nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

 

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

 

a)

Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

 

b)

Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 

dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

 

wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

 

wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

 

dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 

dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu fotelikiwarszawa.pl podlega;

 

dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 

c)

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody,  fotelikiwarszawa.pl może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega  fotelikiwarszawa.pl. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług  fotelikiwarszawa.pl, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

 

a)

Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.  fotelikiwarszawa.pl nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

 

b)

Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

 

gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas  fotelikiwarszawa.pl ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

 

gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

 

gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 

gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

 

Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

 

a)

Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

 

uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

 

uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

 

uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 

Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

 

a)

Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §5 Polityki Prywatności.

 

Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

 

a)

Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

 

W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, fotelikiwarszawa.pl spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – fotelikiwarszawa.pl nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 

Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

 

Klient ma prawo żądać od  fotelikiwarszawa.pl przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §5 Polityki Prywatności.

 

Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

 

Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym fotelikiwarszawa.pl poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

 

Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: poczta@wozki-foteliki.pl

REGULAMIN ZWROTU PODATKU DLA KUPUJĄCYCH POZA TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ

TAX FREE jest to możliwość zwrotu podatku VAT od zakupionych towarów i usług w naszym sklepie przez osoby, które nie posiadają miejsca stałego zamieszkania na terytorium UE. Wartość zakupów dokonanych w naszym sklepie w danym dniu musi przewyższyć kwotę brutto 300 PLN. Kupujący chcąc skorzystać ze zwrotu podatku w procedurze TAX FREE powinien: 

 1. Poinformować o tym w złożonym zamówieniu w polu „Uwagi dla osoby realizującej zamówienie”. Ponadto musi podać serię, numer oraz nazwę kraju swojego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość kupującego. Dokumenty TAX FREE wystawiane będą wyłącznie do zamówień z formą płatności „przedpłata”. 

 2. Po zrealizowaniu zamówienia kupujący dostaje wraz z towarem od naszej firmy paragon z kasy rejestrującej oraz dokument „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”. 

 3. Z dokumentu „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” wynika kwota podatku zapłaconego przy zakupie danego towaru lub usługi która równa się podatkowi na paragonie z kasy rejestrującej. 

 4. Na dokumencie „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” muszą być dane kupującego takie jak nazwisko i imię, adres (kraj, miejscowość, nazwa ulicy, numer domu lub lokalu) oraz dane z paszportu lub innego dokumentu podane w punkcie 3. 

 5. Kupujący podpisuje się wyraźnie w miejscu wykropkowanym pod swoim nazwiskiem i imieniem w dokumencie „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”. 

 6. Kupujący z towarem i dokumentami podanymi powyżej przekracza granicę Unii Europejskiej. 

 7. Podczas przekraczania granicy Unii Europejskiej należy pokazać celnikowi towar w nienaruszonym stanie oraz paragon z kasy rejestrującej i dokument „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”. 

 8. Celnik ma obowiązek podstemplować dokument „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” oraz wpisać miejsce i datę wywozu. 

 9. Dokument „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” z pieczątką celnika Unii Europejskiej oraz wpisaną datą i miejscem wywozu upoważnia do zwrotu podatku VAT. 

 10. Zwrot odbiera klient w kasach TAX FREE REFUND 

 11. Kopię dokumentu z podpisem klienta proszę dostarczyć na adres: WÓZKI al. Solidarności 78 00-145 Warszawa, nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu. 

 12. Paragon z kasy rejestrującej jest podstawą reklamacji więc prosimy o sxerowanie go i trzymanie kopi z kartą gwarancyjną 

W Polsce zasady zwrotu VAT podróżnych reguluje ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz przepisy wykonawcze do ustawy - rozporządzenia Ministra Finansów. Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług - Dział XII, rozdział 6, art. 126 - 130 (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm) i Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. (Dz.U. Nr 68 poz. 361 2011 rok) 

 

THE TAX RETURN REGULATIONS FOR BUYERS WHO DO NOT LIVE IN THE EUROPEAN UNION TERRITORY

TAX FREE is this the possibility of the return of the tax of VAT from bought goods and services in our shop by the persons who do not possess the place of solid residence on the territory of UE. The value of accomplished purchases in our shop in the given day has to top the sum of the gross 300 PLN. Customers who would like to benefit from the above offer of the return of the tax ought to consider the following procedure TAX FREE: 

 1. To inform about this in the folded order in the field „Uwagi dla osoby realizującej zamówienie”. Moreoverthe customer has to fill in the information about the series, the number and name the country of passport or another document presenting the buyer identity. The „TAX FREE” documents are only given for prepayd orders. 

 2. Altogether with goods from our company the customer receives, after accomplishing the order, the fiscal cash desk receipt and the document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”. 

 3. Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” results in the sum of the tax paid altogether with the purchased goods or service which he equals tax on the receipt from fiscal cash desk recording. 

 4. The document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” has to include information about the customer such as surname and name, address (country, locality, the name of street, the number of house or premises) and data included in passport or another document mentioned in point 3. 

 5. The customer clearly signs up in place dotted under his surname and name in the document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”. 

 6. Customers cross the border of the European Union altogether with the above mentioned documents. 

 7. While crossing the border of European Union customers should show goods and the receipt from the fiscal cash desk to customs officer in the intact statealong with the document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”. 

 8. Customs officer has the duty to stamp the document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” and to write place and the date of transportation. 

 9. The document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”stamped by the customs officer of European Union and the written date and the place of transportation authorizes to the return of the tax of VAT. 

 10. The customer with that form is entitled to claim the cash at the TAX FREE REFUND points 

 11. Please deliver the copy of the document with the customer's signature to the address: WÓZKI al. Solidarności 78 00-145Warszawa , not later than in the last day of the third following month after the month in which the purchase took place. 

 12. Customers should xerox the receipt for the possibility of complaint due to guarantee 

The law regulates the tax from goods and services and the excise tax in the Poland of the principle of the return of traveller VAT and executive recipes to the law - Ministry of Finance decree. Law from 11 March 2004 about the tax from goods and services - XII Dział, 126 undressed 6, art. - 130 (Dz.U. No. 54 of p. 535 from późn. zm) and Ministry of Finance decree from the day 28 of March 2011 r. (Dz.U. Nr 68 of p. 361 2011r) 
Dopasuj fotelik
dla swojego dziecka

Czytaj

Dopasuj fotelik dla swojego dziecka

Czytaj
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 fotelikiwarszawa.pl
Projekt i wdrożenie: PROPERART